Tapu Kütüğü

Tapu kütüğü nedir?

Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı, tapu sicil muhafızınca tutulan resmi kütük

Tapu kütüğü, tapu sicillinin asli unsurlarının başında gelir. Türk Medeni Kanununa göre her taşınmaz için tapu kütüğü denilen ve tapu memuru tarafından tutulan bu resmi defterde bir sayfa açılması esastır. Tapu kütüğünde taşınmaz olarak, arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm, bağımsız ve sürekli haklar için sayfa açılabilir.

Bir tapu kütüğü sayfasında esas olarak aşağıdaki bilgileri görürüz:

Taşınmaza ait bilgiler
Şerhler
Beyanlar
Tesciller

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

echo <<
 

EOF;